Privacy- en Cookieverklaring

Privacybeleid

 • Contactgegevens

  Jules Verneweg 7, 5015BD, Tilburg, Nederland

  +31 85 400 70 70

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  SvW Trading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  •  Geboorteplaats
  •  Adresgegevens
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  •  Gegevens over uw activiteiten op onze website
  •  Internetbrowser en apparaat type
  •  Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qoodernederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  SvW Trading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Het afhandelen van uw betaling
  •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  •  Om goederen en diensten bij u af te leveren
  •  ScooterHill BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
  •  ScooterHill BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Geautomatiseerde besluitvorming

  SvW Trading neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SvW Trading) tussen zit. SvW Trading gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: -geen

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Bij SvW Trading registreren we gegevens van onze klanten. Dit doen we om bestellingen te kunnen bezorgen op het juiste adres, reparatieverzoeken te kunnen uitvoeren, nieuwsbrieven te versturen of een passende aanbieding te doen.

  Wanneer wij persoonsgegevens van u registreren, heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. U heeft de mogelijkheid om deze gegevens in te zien, te corrigeren of onjuiste of verouderde informatie laten verwijderen. Ook wanneer je geen e-mails, nieuwsbrieven, telefoontjes van ons meer wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Voor het afmelden van commerciële berichten is het voldoende om een email te sturen naar info@qoodernederland.nl met uw contactgegevens. Geef daarbij duidelijk aan voor welke communicatiekanalen u wilt afmelden. Naar dit mailadres kan ook gemaild worden voor een inzage-, correctie- of verwijderverzoek.

 • Hoe lang duurt de afhandeling van een verzoek?

  De wettelijke termijn waarbinnen SvW Trading u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van uw verzoek. In sommige gevallen hebben wij het recht om binnen 3 maanden te reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld indien het verzoek heel complex is. Wij zullen u dit dan binnen 1 maand laten weten. Hebben wij geen persoonsgegevens van u, dan krijg je hiervan een bevestiging.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

  SvW Trading verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SvW Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  SvW Trading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SvW Trading gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 • Functionele Cookies:

  Cookie: Google Analytics

  Doel: Informatie over surfgedrag verzamelen

  Bewaartermijn: 2 jaar

   

  Cookie: Google Tag Manager

  Doel: Gebruik meten van de website

  Bewaartermijn 2 jaar

 • Diensten voor comfortabele website-ervaring

  Cookie: GoogleMaps

  Doel: Kaartweergaven

  Bewaartermijn: n.v.t.

 • Marketingdiensten

  Cookie: Facebook-pixel

  Doel: Het tonen van relevante advertenties

  Vervaldatum: n.v.t.

  Cookie: Facebook Custom Audience

  Doel: Ad Targeting

  Vervaldatum: n.v.t.

  Cookie: Google Ad Manager

  Doel: Het tonen van advertenties

  Vervaldatum: n.v.t.

  Cookie: Google AdWords Conversion

  Doel: Het tonen van relevante advertenties

  Vervaldatum: 2 jaar

  Cookie: Google AdWords Linker

  Doel: Het tonen van relevante advertenties

  Vervaldatum: 2 jaar

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SvW Trading en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qoodernederland.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  SvW Trading wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  SvW Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qoodernederland.nl

 • Contact.

  We horen graag van je om je verder te helpen.